Estructura

ESTRUCTURA-AVAP
ÒRGANS RECTORS

Són òrgans rectors la Presidència, el Comitè de Direcció i la Direcció General de l’AVAP.

ÒRGANS ASSESSORS

El Consell Assessor i la Comissió d’Estudiants són els òrgans assessors de l’AVAP.

 

 << Tornar